ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Kontakty Prakovce

riaditeľ: Ing. Janka Bodnárová - poverená riadením

053/4874417, 0910 109 169dss.prakovce@nextra.sk

manažer kvality

 053/4874417,

ekonóm 

053/4874417dss.ekonom@nextra.skjanka.bodnarova@vucke.sk

 referent PaM

 053/4799017alzbeta.leitnerova@vucke.sk

vedúca ošetrovateľsko - opatrovateľského úseku 

0903 423 723veronika.mesarosova@vucke.sk

vedúca úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie - poverená

tel:0910 877 584anna.petrovova@vucke.sk

sociálny pracovník - stredisko Prakovce

053/4874116maria.kleinova@vucke.sk

053/4874116miriam.augustinakova@vucke.sk

sociálny pracovník - stredisko Matilda Huta

053/4874210, lucia.brettschneiderova@vucke.sk

vedúca úseku stravovania 

053/4799016ivana.sakacova@vucke.sk

vedúci technicko-prevádzkového úseku 

0902 906 413jan.bodnar@vucke.sk