ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Rekonštrukcia

Nový majiteľ nemal záujem o využívanie objektov areálu Matilda Huta a preto DSS v Prakovciach spolupráci s KÚ a MPSVaR sa rozhodli v roku 1999 odkúpiť majetok, vysporiadať majetkoprávne vzťahy a vrátiť areál Matilda Huty svojmu pôvodnému účelu - sociálnym službám.

V roku 2000 bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu objektov. Rekonštrukcia objektov Matilda Huta sa uskutočňuje v dvoch etapách. Finančný náklad I. Etapy je vo výške 34.374.497,40 Sk vrátane DPH. Finančný náklad II. Etapy je vo výške 34.068.961,-Sk.
Tieto finančné náklady predstavujú financovanie z rozpočtu VÚC.

Ďalej je táto stavba financovaná z prostriedkov RBRE vo výške 22.543.600,- Sk.

Prínos z realizácie predloženého projektu je mnohostranný a hlboko zasiahne do života rodín s mentálne a telesne postihnutými občanmi. Nevyčísliteľný bude prínos pre mentálne postihnutých, ktorí môžu v chránenom pracovisku nájsť naplnenie zmyslu svojho života v prospešnej práci v podmienkach prispôsobených ich schopnostiam. Vytvorí sa priestor pre ich realizáciu v širšom spoločenstve ľudí. Z hľadiska spoločenského sa zaplní dosiaľ existujúce vákuum starostlivosti o ťažko postihnutých občanov, pričom toto zariadenie bude modelovým typom aj v rámci Slovenska.