FOTOGALÉRIAFOTOGALÉRIA

Obrazová príloha:
Objekt kaštieľa - súčasný stav


Stav k 31.7. 2010 : / State at the 31.7. 2010


Stav k 31.9. 2010 : / State at the 31.9. 2010

 

Stav k 31.10. 2010 : / State at the 31.10. 2010


Stav k 1.3. 2011 : / State at the 1.3. 2011