CIEĽ PROJEKTUCIEĽ PROJEKTU

Hlavný cieľ projektu je zlepšiť zdravotný stav postihnutých klientov /detí v Domove sociálnych služieb Prakovce - Matilda Huta, prípadne iných zariadení Košického samosprávneho kraja a postihnuté deti blízkeho okolia prostredníctvom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra v zrekonštruovanom objekte kaštieľa.