ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Európsky týždeň športu 2020

 26.10.2020

#BEActive  - Európsky týždeň športu

23. 09. 2020- 30. 09. 2020

Pripraviť sa, pozor hýb sa !


„Je dôležité inšpirovať ľudí, nech môžu byť úžasní v čomkoľvek, čo robia“.

                                                                                                                                   Kobe Bryant

V dňoch od 23. 09. 2020- 30. 09. 2020 sme sa zapojili do celoeurópskeho podujatia organizované Národným športovým centom, ktoré je hlavným koordinátorom tohto podujatia na Slovensku. Počas tohto týždňa sme si preverili svoje fyzické sily, kondíciu ale aj šikovnosť. Najväčšiu radosť sme mali so spoločných aktivít ako je vybíjaná, hod na kôš,  ale aj aj spoločný hod na cieľ. Kondíciu sme poriadne vyskúšali počas bežeckých aktivít pri zdolávaní prekážok, ako aj šikovnosť a fyzickú silu počas atletiky alebo loptových hier. Záver nám však pokazilo počasie,  a taktiež prispôsobenie sa mimoriadnym opatreniam  COVID- 19. Nevadí. Veríme, že budúci rok si užijeme toto podujatie plným dúškom.

                                                                                                        Spracovala: Bc. Mariana Kravecová


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >