ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
 

Galavečer - Dobré srdce

 28.09.2021

                                                                  Dobré srdce pozná víťazov.  

Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2021 bola II. ročníkom ankety o najlepších pracovníkov v sociálnych službách. Vyhlásila ju Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR s cieľom oceniť pracovníkov soc. služieb ich za ich úsilie, tých ktorí pracujú s láskou a dobrým srdcom.

Ešte v máji sme sa po rozhovoroch s prijímateľkami v stredisku Matilda Hute rozhodli nominovať v kategórii odborný pracovník našu fyzioterapeutku Katarínu Čečotovú. Silné inšpiratívne osobnosti z radov zamestnancov vyberali členky odbornej poroty v rôznych kategóriách. Konkrétne našu kategóriu hodnotila štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva  pani Jana Ježíková, ktorá vyjadrila  krásnym listom  našej fyzioterapeutke uznanie a poďakovanie za neúnavnú prácu a jedinečný prístup,  trpezlivosť a obetavú pomoc, popriala veľa energie síl a odhodlania do ďalšej práce, zároveň oznámila,  že sa dostala medzi tri nominované o ktorých sa rozhodne vo finálnom výbere. V auguste sme sa tešili na príchod televízie, ktorý si veľmi užili naše prijímateľky bolo to stretnutie s milým a empatickým tímom televízie. Bola to réžia dokrútok v ich  prirodzenom prostredí.

21. Septembra sme sa stali súčasťou vyhlásenia oficiálnych výsledkov, kde hlavným organizátorom podujatia bola Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb na čele s autorkou projektu  a predsedníčkou Asociácie Mgr. Annou Ghannamovou spolu s RTVS. Tento galavečer bol plný emócií, potlesku mnohé príbehy nás dojímali k slzám. Okrem odovzdávania ceny sme si uctili pamiatku zamestnancov soc. služieb, ktorí pri výkone svojho povolania ochoreli a podľahli na Covid 19.

Večerom nás sprevádzalo mnoho hudobných hostí a ich vystúpení. Tento galavečer si užívala aj navrhovateľka Marcelka, ktorá našu víťazku sprevádzala až k preberaniu hodnotnej ceny sklenenej plastiky v tvare srdca na pódium. Po ukončení Galavečera sme boli pozvaní na catering a čašu vína, kde sme sa dostali do spoločnosti ministrov a príjemnej hudby. Pre našu prijímateľku to bol neskutočný zážitok pretože týmto spoznala Bratislavu, ktorú navštívila  po prvýkrát.   

Na záver sa predsedníčka Mgr. Anna Ghannamová osobne poďakovala všetkým finalistom, ktorí sa zišli na pódiu. Chcem sa pripojiť k  pani Ghannamovej, ktorá to krásne vyjadrila v slovách „nech je ich profesionálny a ľudský príbeh svetlom pre nás ostatných, nech je ich ocenenie pilierom morálky, o ktorý sa môže oprieť občan, keď sa skutočné hodnoty lámu pod tlakom kriku a populizmu. Potlesk pre dobré srdcia, medzi nami nech sú nádejou, že sa takíto ľudia z našej spoločnosti nikdy nevytratia.“

Našej Kataríne prajeme veľa síl a každodenné odhodlanie, optimizmus trpezlivosť a vôľu nevzdávať sa, pretože pomoc tým najslabším a najzraniteľnejším nás ako spoločnosť posúva vpred.

Mgr. Lucia BrettschneiderováZoznam aktualít:

1 2 3 4 >