ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Juniáles 2024

 11.07.2024

Príjemné júnové počasie sprevádzalo našich prijímateľov sociálnej služby, spolu so službukonajúcim personálom, pri trávení voľného času  na akcii 1. ročníka s názvom „Juniáles“
Prijímatelia sa počas dňa zapájali do rôznych športových disciplín, pochutnali si na bohatom občerstvení, zabávali sa a tancovali pri rytmickej hudbe. V takejto atmosfére sa cítili príjemne a poznamenali, že sa už tešia na ďalší ročník tejto krásnej akcie.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >