ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Návšteva Základnej školy v Jaklovciach

 12.04.2023

Návšteva Základnej školy v Jaklovciach .

            V rámci dobrých vzťahov s našou bývalou učiteľkou „Martuškou“ sme strávili náš čas zmysluplne spoločnými rozhovormi a ukážkou pavilónov, učební a tried v Základnej škole v Jaklovciach.

 Pani učiteľka Lenka nás zoznámila s knižnicou Jany Pronskej, pútavo porozprávala prečo práve marec je mesiac venovaný knihe, a kto prispel k vzniku knižníc. Šikovní žiaci z divadielka Bodliačik nám predviedli ukážky z divadelnej hry, ktorú prezentovali na regionálnej súťaži. V priestoroch školy nás zaujala učebňa informatiky a taktiež telocvičňa.

Odchádzali sme s dobrým pocitom, požičanou knihou v ruke a tešíme sa na ďalšiu, pretože ako sa hovorí „ Dom bez kníh je ako miestnosť bez okien“. 

Mgr. Brettschneiderová


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >