ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Noc Andersena

 19.04.2023

Noc Andersena 2023

Je už tradíciou zapojiť sa do medzinárodnej akcie Noc Andersena tento rok na tému Škaredé kačiatko, ktorú sme prežili spoločne s našimi inštruktormi soc. rehabilitácie v noci dňa 31.3.2023. Po spomienke a besede  o osobnosti H.CH. Andersena sme si prečítali rozprávky z knihy Škaredé kačiatko. Noc sme strávili  hrou pexesa, hľadaním stratenej knihy, lúštením krížoviek a čítaním  rozprávok prijímateľmi. Zlatým klincom tejto noci bola premena ,,škaredých kačiatok,, na krásne labute líčením. Noc Andersena bola ukončená veľkým záverečným potleskom ako prejav vďaky a uznania pre našich inštruktorov sociálnej rehabilitácie  Máriu, Inéz, Marcelu a Janka.

Ďakujeme.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >