ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Predvianočná kapustnica

 20.12.2023

Predvianočná kapustnica .

            Znova po roku sme sa všetci stretli pri predvianočnej kapustnici a sviatočne ozdobenom stole. Kapustnicu sme si varili spoločne, podieľali sme sa na varení voňavého punču, ktorý prilákal aj ďalších zamestnancov a prijímateľov. Koledy nám spríjemňovali atmosféru sviatočných chvíľ. V tento deň mala naša prijímateľka Lukrécia 49 rokov tak sme jej zaspievali, zablahoželali, potom sme sa spoločne pomodlili a samozrejme ďakovali vedeniu, že nám umožnili varenie skvelej kapustnice a samozrejme nášmu personálu, aj keď nás všetci nepočuli, ale naozaj si vážime ich prácu.

Ďakujeme im za celoročnú snahu a úsilie. A všetkým prajeme veľa optimizmu do Nového roka. Prajem všetkým dobrým a úprimným ľudom nádherné vianočné sviatky plné skutočného vianočného ducha a do nového roka správny krok, nech je rok 2024 pretkaný minimálne takými krásnymi podujatiami ako rok odchádzajúci. Milí a neznámi ľudia nám pripravili aj tento rok z projektu Vianočný zázrak milé prekvapenia, ktoré sme mali pod stromčekom. Bolo to úžasné. Všetkým ďakujeme za ich ochotu a lásku a dobré srdcia, ktoré rozdávajú aj nám v podobe ich milých prekvapení.

Mgr. BrettschneiderováZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >