ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Vystúpenie v ZPS v Gelnici

 21.01.2020

Dňa 21. 01. 2020 vystúpili naši PSS v Zariadení pre seniorov v Gelnici s divadelným predstavením ,, Čo vonia na svete najkrajšie ´´Svojím spevom a tancom spríjemnili dopoludnie milým ľuďom, ktorým pridal vek vrásky na tvár a sú odkázaní na pomoc druhých. Odmenou pre našich účinkujúcich bol dlhý potlesk, úsmev, ale aj slzy v očiach. Prídeme veľmi radi opäť s novým vystúpením, a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Mgr. L. Kropková


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >